Hoe werkt Buurtbemiddeling?

1. U belt of mailt naar Welzijn Rijswijk om u aan te melden voor Buurtbemiddeling.

2. De Coördinator Buurtbemiddeling neemt telefonisch contact met u op om de     situatie met u door te spreken en al uw vragen te beantwoorden.

3. Twee bemiddelaars komen bij u langs om naar uw verhaal te luisteren.

4. De bemiddelaars gaan langs bij uw buren om ook met hen een gesprek te hebben.

5. Als de buren bereid zijn om deel te nemen, dan vindt er een bemiddelingsgesprek     plaats op een neutrale locatie. Het gesprek wordt begeleid door de bemiddelaars.     Zij helpen u en uw buren om de kwestie uit te praten en samen goede afspraken te     maken. Indien u dat wenst, zetten de bemiddelaars deze afspraken voor u op     papier.

6. De bemiddelaars bellen u en de buren na 6-8 weken om te horen hoe het gaat en     of u nog verdere ondersteuning nodig heeft.

Zo werkt Buurtbemiddeling!